+38 (050) 044-88-34 Связь с аудитором!
 
19 | 04 | 2021
Аудиторская компания Прайм Аудит

Продажа товара ниже цены приобретения – не хоздеятельность

Тема законодательства «…продажа товара ниже цены приобретения – не хоздеятельность»
Предмет спора Предприятие реализовало товар ниже цены приобретения. Корректировать ли валовые расходы?
Позиция предприятия-ответчика Предприятие получило доход от этой операции, поэтому связь с хоздеятельностью налицо  - валовые расходы корректировать не нужно.
Позиция налоговой инспекции Разница между ценой приобретения и ценой продажи не использована в хоздеятельности для получения дохода и не может быть включена в валовые расходы.
Что решил суд Поддержал позицию налоговой: под хозяйственной,  следует понимать деятельность, направленную на получение именно прибыли. А потому предприятие не имеет права на валовые расходы в части превышения цены приобретения над ценой продажи.

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

09.07.2009 р.

N К-25174/06

<...> Постановою господарського суду <...> області <...> позовні вимоги ТОВ <...> про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення - задоволено. Постановою <...> апеляційного господарського суду <...> постанову суду першої інстанції скасовано та винесено нову - про відмову в позові. <...>

В касаційній скарзі ТОВ <...> просить скасувати постанову апеляційного суду та залишити в силі постанову суду першої інстанції посилаючись на порушення апеляційним судом норм матеріального права, а саме, п. 1.32 ст. 1, п. 5.1, п. 5.11 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Касаційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а судові рішення - без змін з огляду на наступне.   <...>

В акті перевірки податковий орган зазначає, зокрема, про порушення позивачем вимог п. 5.1 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", а саме, позивачем в квітні 2004 року здійснена реалізація маргаринової продукції Товариству з обмеженою відповідальністю <...> за ціною нижче ціни придбання <...>. Різниця між ціною придбання та продажу <...> не використана в господарській діяльності для отримання доходу та не може бути включена до складу валових витрат.

Апеляційний суд <...> встановив, що позивачем по контракту <...> від 14.04.2004 р. <...> здійснено придбання маргаринової продукції <...> за вантажною митною декларацією на суму 72830 грн.

За договором <...> від 30.04.2004 року, укладеним з ТОВ <...>, позивач реалізував придбану маргаринову продукцію <...> від 30.04.2004 р. <...> на суму 65077,40 грн. Валові витрати виробництва та обігу, згідно із визначенням, наведеним в п. 5.1 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.   <...>

Господарська діяльність, згідно п. 1.32 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" - це будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи.

Господарський кодекс України, в редакції на момент спірних правовідносин, в статті 3 визначає господарську діяльність як діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87, доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

Отже, під господарською діяльністю слід розуміти виготовлення та реалізацію продукції, спрямована на отримання саме прибутку.

При цьому, збиток визначається законодавцем як перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Оскільки в акті перевірки, який став підставою для винесення оскаржуваного податкового повідомлення-рішення, відповідачем було зафіксовано факт настання при здійсненні позивачем господарської діяльності негативного фінансового результату - понесення збитків внаслідок реалізації товару за цінами, нижчими ніж ціни придбання цього товару, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку щодо правомірності визначення позивачу податкового зобов'язання з податку на прибуток <...> за порушення вимог п. 5.1 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

<...>