+38 (050) 044-88-34 Связь с аудитором!
 
19 | 04 | 2021
Аудиторская компания Прайм Аудит

Взнос в уставный капитал до регистрации изменений в ВД не включают

Тема законодательства «…Взнос в уставный капитал до  регистрации изменений в ВД не включают»
Предмет спора Нужно ли включать в ВД взнос участников в уставный фонд, если на конец отчётного периода изменения в учредительные документы не зарегистрированы?
Позиция предприятия-ответчика Взнос участников в уставный фонд в ВД не включают.
Позиция налоговой инспекции Поскольку на конец отчётного периода изменения относительно увеличения уставного фонда не зарегистрированы, взнос участников деньгами следует включит в ВД как доход из других источников или безвозвратную финансовую помощь.
Что решил суд На конец отчётного периода не было оснований для регистрации изменений. Поэтому считать взнос участников общества безвозвратной финансовой помощью или доходом из других источников ошибочно.
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА

20.01.2009 р.

N 18/148/06-АП

<...>

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, фахівцями <...> ОДПІ проведено позапланову документальну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ <...>.

Перевіркою встановлено, що в порушення пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" <...> не включено до складу валового доходу доход, отриманий з інших джерел у вигляді безповоротної фінансової допомоги в сумі 150000 грн. - грошові кошти на поповнення статутного фонду відповідно до рішення про збільшення статутного фонду N <...> від <...> року. Станом на 01.07.2005 року зміни, як пов'язані зі збільшенням статутного капіталу підприємства, не внесені до установчих документів позивача та не зареєстровані в державному реєстрі.

Так, на думку податкового органу, оскільки на кінець звітного податкового періоду рішення товариства про зміну розміру статутного фонду не набрало чинності, так як ці зміни не було внесено до Державного реєстру, як того вимагає ст. 16 Закону України від 19.09.91 р. "Про господарські товариства" (зі змінами і доповненнями), додаткові кошти, внесені засновниками товариства до його статутного фонду, прирівнюються до безповоротної фінансової допомоги і відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до складу валового доходу разом з доходами з інших джерел <...>.

Статтею 16 Закону України "Про господарські товариства" передбачено, що товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів (оплати акцій), крім випадків, передбачених цим Законом.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що засновниками ТОВ <...> було внесено у II кварталі 2005 р. не всю визначену рішенням зборів засновників суму збільшення статутного фонду, яка становить 400000 грн., а лише 150000 грн., а відтак відповідно до ст. 16 зазначеного Закону у позивача, до внесення у повному обсязі всіма учасниками своїх вкладів, були відсутні підстави для державної реєстрації змін в його установчих документах.

За таких обставин та враховуючи положення пп. 1.22.1 п. 1.22 ст. 1, п. 4.1 ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", колегія суддів вважає помилковим висновок податкового органу стосовно того, що оскільки на кінець II кварталу 2005 р. позивачем не внесено змін до розміру статутного фонду, то кошти в сумі 150000 грн., перераховані його засновниками протягом II кварталу 2005 р., прирівнюються до безповоротної фінансової допомоги та є доходами з інших джерел, а тому повинні включатися до складу валового доходу.